110. výročí SDH Pístovice

« Zpět

Fotogalerie

Sbor dobrovolných hasičů byl v Pístovicích založen 14. února 1904 na schůzce několika místních nadšenců v místním hostinci, kde byly projednány a přijaty stanovy spolku o 28 bodech, jejichž originál se dochoval až do dnešních dnů. V úvodu stanov se pravilo: „Účelem jednoty jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně a jiné živelní pohromě, aby zachráněn byl život a majetek občanů.“
Následující den byl dokument předán ke schválení obecnímu výboru a 2. března 1904 jej schválilo také brněnské c.k. místodržitelství. Ve schvalovací doložce se pravilo: „Založení tohoto spolku dle obsahu předstojících stanov se ve smyslu paragrafu 9 zákona ze dne 15. listopadu 1867 ř.z.č. 134 osvědčuje.“
Zakládajících členů bylo šest: Martin Králíček, František Jurůj, František Jura, Jan Jeřábek, Jiří Mikulášek a Pavel Ambros. Záhy se však jednotka rozrostla na téměř 30 členů. O počátečním období její činnosti toho však mnoho nevíme, protože jednatelské zápisy ani další písemnosti se až do dnešních dnů nedochovaly. Dá se však předpokládat, že Pístovičtí vyvíjeli obdobnou činnost, jako další hasičské sbory v okolí. Tj. zasahovali při ohních a živelných pohromách, podíleli se na společenských a kulturních akcích a pravidelně se zúčastňovali hasičských cvičení. Spolu s tím, jak se postupně měnil název sboru, měnil se i jeho znak. Zpočátku to byl žebřík s háky, později zkřížené sekyrky a nakonec sekyrky a ratolest. Přílba byla nahoře ozdobena zlatým kohoutem. Z několika málo dalších informací víme, že v roce 1907 byla zakoupena za 5000 korun ruční pojízdná stříkačka tzv. hydrofór, která je dodnes funkční. V roce 1935 ji nahradila modernější motorová stříkačka PS 8. V současné době používá zásahová jednotka vozidlo Škoda 706 RTHP CAS25.

Co se týká další historie sboru, ta začíná být poměrně dobře zdokumentována od 1. ledna 1939, kdy se ujal vedení zápisů v jednatelské knize pan Zabloudil. Díky němu se dovídáme podrobnosti o veškeré tehdejší hasičské činnosti. Čteme zde nejen o úspěšných zásazích, ale i o problémech, se kterými se hasiči v té době museli potýkat. Vedle hašení požárů, jichž se jednotka spolu s dalšími hasičskými sbory z okolí účastnila, se její členové až do roku 1958, kdy byla v obci provedena regulace potoka Rakovce, téměř každý rok pravidelně podíleli na záchranných akcích při povodních z jarního tání, kdy čerpali vodu ze zatopených sklepů a odstraňovali naplavený odpad z potoka, který znemožňoval odtok vody do rybníka.

Bohatá byla v minulosti také činnost kulturní, jako byly taneční zábavy, zahradní slavnosti, sportovní akce, byly pořádány slavné dožínky, konaly se zde župní sjezdy, byly půjčovány národní kroje k různým oslavám apod. Hasiči se v hojném počtu podíleli na brigádnické činnosti při různých akcích, jako byla např. meliorace potoka, stavba místního rozhlasu, kravínu JZD v Račicích apod. Od roku 1963 byla jejich činnost rozšířena ještě o pořádání různých zájezdů po zajímavých místech naší republiky, ke kterým přibyly koncem 20. století i zájezdy do zahraničí. Členové sboru tak měli možnost blíže poznat např. památník Jana Žižky z Trocnova, Hasičské muzeum v Přibyslavi, Babiččino údolí, Adršpašské skály, zámek Červenou Lhotu, Sezimovo Ústí a jiná zajímavá místa naší republiky. V zahraničí navštívili hlavní město Rakouska Vídeň, v Polsku se stal hlavním cílem jejich cesty koncentrační tábor Osvětim a královské město Krakov, apod. V současné době (2014) je pístovický sbor součástí okrsku Drnovice, společně s jehož členy se podílí na realizaci řady zajímavých akcí, jako jsou např. námětová cvičení se stroji a vodou, různé okrskové soutěže mužů, žen i dětí a samozřejmě především přímé zásahy při život ohrožujících událostech. Zcela zvláštní kapitolu pak v činnosti sboru tvoří již po několik desetiletí bez přerušení pořádané okresní závody mladých hasičů Plamen, u jejichž zrodu stál v roce 1978 dlouholetý člen sboru František Burián. V současné době (2014) má SDH Pístovice 31 dospělých a 15 mladých hasičů. V čele sboru stojí František Burian, vedoucím mládeže je Tomáš Rozehnal.

V sobotu 26. července 2014 odpoledne si sbor připomenul 110. výročí svého založení. V bohatém programu, který si pístovičtí hasiči za tím účelem pro své členy, pozvané hosty i početné přihlížející publikum připravili, byla řada zajímavých hasičských aktivit a činností. Po úvodní části, během níž byly aktivním členům jednotky předány pamětní medaile a hasičská vyznamenání, byl všem přítomným představen nový hasičský znak vycházející z dlouhé a bohaté historie sboru. V další části programu se představil malý hasičský potěr z Pístovic v požárním útoku, členové SDH Račice předvedli ukázku vyprošťování zraněné osoby z havarovaného automobilu a drnovičtí hasiči zase likvidaci požáru hořícího osobního automobilu. Při zásahových ukázkách samozřejmě nesmělo chybět ani domácí družstvo SDH, které na úplný závěr oficiální části slavností předvedlo oblečené do dobových uniforem ukázku požárního útoku se starou hasičskou technikou. Vedle dospělých diváků si však během slavnostního odpoledne přišlo na své i početné dětské publikum. Po celou dobu konání akce totiž nechyběly ani různé atrakce pro děti, z nichž se největší pozornosti těšila cesta pohádkovým lesem a malování barvičkami na tvář. Největším zážitkem pak pro malé diváky bylo závěrečné brouzdání hasící pěnou připomínající čerstvě napadaný sníh. A tak nezbývá, než pískovickým hasičům popřát do dalších 110 let mnoho úspěchů.

Tvorba tohoto webu: www.servis-pc-vyskov.cz I Bc. David Viktorin 2014 - 2018
© PhDr. Dagmar Stryjová 2014 - 2020 - chráněno autorským právem