Pečeť, znak a prapor obce

« ZpětPečeť a znak

Okrasou račických lesů bývala odjakživa vysoká zvěř, která se také dostala na pečeť městečka Račice. Historicky nejstarší zmínka o ní pochází z roku 1749. Měla průměr 26 mm. V pečetním poli byl umístěn renesanční štít, dole znázorněna zem a na ní vpravo kráčející jelen s parožím o čtyřech výsadách. Nad štítem se skvěla hvězdička s nápisem SIGILLIVM RACICENSIS.

Jelen se dostal i do obecního znaku, který přidělila Račicím na jejich žádost 17. ledna 1997 Heraldická komise Parlamentu České republiky. Erb je dělený pokosem stříbrným břenem. V jeho heraldicky pravé části je na modrém podkladě polovina zlatého jelena vyrůstajícího z dělící čáry, v heraldicky levé polovině erbu je stříbrné rádlo na zeleném podkladě. Tato část znaku byla převzata z pečeti obce Pístovice, která je od roku 1960 s Račicemi sloučena.

První písemná zmínka o samotných Račicích pochází z roku 1227 a nachází se v testamentu Kojaty z Hněvína Mostu. Městečkem byly poprvé nazvány v úřední listině z 10. července 1466 a později se také pyšnily prestižním označením městys, což naznačovalo, že osada je něčím víc, než pouhopouhou vesnicí.
Uvedený titul užívaly Račice do roku 1954, kdy jej minulý režim nahradil nic neříkajícím označením obec.

Podle zákona z roku 2006 je možné se k označení městys znovu vrátit, čehož již v plné míře využili starostové řady obcí, které v minulosti tento titul užívaly. Na rozdíl od nich se však Račice kvůli několik let trvajícímu odmítavému stanovisku vedení obce k tomuto prestižnímu titulu dosud (2018) nevrátily. Paradoxní přitom je, že v anketě, uspořádané v roce 2007 právě vedením obecního úřadu za účelem zjištění názorů obyvatel k této otázce, se 69,61 % všech odevzdaných anketních lístků vyslovilo pro navrácení historického titulu zpět.


Tvorba tohoto webu: www.servis-pc-vyskov.cz I Bc. David Viktorin 2014 - 2018
© PhDr. Dagmar Stryjová 2014 - 2020 - chráněno autorským právem