Poloha Račic

« Zpět

Račice-Pístovice (původně Ratzici) jsou obec Jihomoravského kraje ležící v severozápadní části okresu Vyškov s 1050 obyvateli.
V jednu obec nazvanou Račice-Pístovice jsou spojeny od roku 1960.

Nachází se 9 km severozápadně od města Vyškova v údolí říčky Rakovec na úpatí Drahanské vrchoviny.V posledních letech 20. století byla ve vesnici zahájena výstavba čistírny odpadních vod a po revoluci 1989 byla provedena také plynofikace obou částí sloučené obce. V samotných Račice se nachází neúplná základní škola (dvoutřídka), mateřská škola, obecní úřad, poštovní úřad a do konce června 2014 se zde nacházelo i odborné učiliště a dětský domov.

Tvorba tohoto webu: www.servis-pc-vyskov.cz I David Viktorin 2014 - 2016
© PhDr. Dagmar Stryjová 2014 - 2016 - chráněno autorským právem