Poloha Račic

« Zpět

Račice-Pístovice (původně Ratzici) jsou obec Jihomoravského kraje ležící v severozápadní části okresu Vyškov s 1050 obyvateli.
V jednu obec nazvanou Račice-Pístovice jsou spojeny od roku 1960.

Nachází se 9 km severozápadně od města Vyškova v údolí říčky Rakovec na úpatí Drahanské vrchoviny.V posledních desetiletích 20. století byla v Račicích-Pístovicích vybudována čistírna odpadních vod a po revoluci 1989 byly obě části plynofikovány. V Račicích se nachází obecní úřad, mateřská škola, hotel s restauračním zařízením, několik vzácných barokních soch od A. J. Heinze, 2 prodejny smíšeného zboží, prodejna textilu, kadeřnictví, víceúčelová budova sokolovny, knihovna, ordinace lékařky, moderní hasičská zbrojnice a modlitebna Československé církve husitské. Na katastru Račic se dále nachází hřbitov, hřiště TJ Sokola Račice, rybníky Valcha a Srdíčko, několik křížů a božích muk. Nejvzácnější památkou je renesanční zámek, původně gotický hrad ze 13. století, který nabízí možnost celoročního ubytování. V jeho areálu se nachází zdejší kostel, zvonice a rozlehlý park. V místní části Pístovice je možné navštívit 14 ha rybník s několika restauračními zařízeními, nachází se zde památník vojáků RA, obecní zvonice, víceúčelové hřiště, hasičská zbrojnice, několik křížů a hřbitov.

Tvorba tohoto webu: www.servis-pc-vyskov.cz I Bc. David Viktorin 2014 - 2018
© PhDr. Dagmar Stryjová 2014 - 2020 - chráněno autorským právem