Pamětní desky na budově sokolovny v Račicích a jejich historie

« ZpětV roce 2014 uplynulo 100 let od doby, kdy výstřely mladého Gavrilo Principa ukončily v Sarajevě život následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinanda d Este a jeho manželky. Uvedený čin se stal záminkou k rozpoutání nejstrašnějšího a nejkrvavějšího válečného konfliktu v lidských dějinách, který si vyžádal miliony lidských životů. Do rakousko-uherských zákopů musely narukovat vedle příslušníků jiných národností habsburského mocnářství i tisíce chlapců z Ćech, Moravy a Slovenska, z nichž mnozí položili na bojištích Veliké války, jak bylo ono válečné běsnění tehdy nazváno, to nejcennější, své životy. A smrt si tehdy vybrala svou daň i v Račicích. Celkem 28 jejich obyvatel skončilo svou životní pouť buď přímo na válečných bojištích, nebo zemřelo po návratu domů na následky válečných útrap a zranění. 28. října 1929 jim proto byla na budově sokolovny odhalena pamětní deska, která se v roce 2014 dočkala díky péči členů místní organizace TJ Sokol Račice důkladné renovace a 12. listopadu i opětovného vrácení na budovu sokolovny. Spolu s ní byla restaurována i pamětní deska z roku 1992 připomínající fenomenální úspěch račického rodáka Aloise Hudce v roce 1936 na olympiádě v Berlíně.

Slavnostní znovu předání obou pamětních desek široké veřejnosti se spolu s jejich posvěcením uskutečnilo 29. listopadu 2014 v 15.30 hod. odpoledne. Slavnostní akt provedl farář Církve československé husitské Martin Kopecký. Součástí vzpomínkové akce byl také adventní koncert, který následoval bezprostředně po oficiální části slavnosti.

O historii první z obou pamětních desek se v publikaci Sto let Sokola v Račicích, jejíž autorkou je místní rodačka PhDr. Dagmar Stryjová, můžeme dočíst následující podrobnosti: „Návrh na instalování pamětní desky padlým legionářům na budovu sokolovny učinil 11. srpna 1929 na mimořádné valné hromadě br. Souček a za svoji osobu k tomuto účelu hned věnoval částku 100 Kč. Od pozůstalých po padlých a na útrapy války zemřelých bylo vybráno dalších 980 Kč. Zhotovení pamětní desky se jmény padlých bylo zadáno firmě De Martin, a jak se dovídáme z jednatelského zápisu z 6. října 1929, byl do desky z bílého mramoru mimo jmen obětí vytesán i následující text: „Bratrům a občanům padlým a útrapami válečnými zemřelým ve světové válce věnují pozůstalí.“ Poté následovala jména všech 28 padlých nebo na válečné útrapy zemřelých račických občanů. Ze zápisu se dále dovídáme, že náklady na jedno písmenko v barvě zlaté černě stínované činily 1,50 Kč. Pamětní deska byla umístěna u hlavního vchodu do sálu a její odhalení se konalo 28. října 1929. Celý slavnostní akt měl následující scénář. Ve tři hodiny odpoledne vyrazil od starého hřbitova směrem do městyse průvod, který prošel Račicemi, a poté se vrátil zpět k Sokolovně. Účastnily se ho všechny místní korporace. V čele průvodu kráčeli představitelé obce, pak následovali hasiči, hudba, členové obecních spolků, sokolská jednota a závět tvořili račicí občané. Do kroku vyhrávala řízná kapela br. Vágnera. Slavnostní projev přednesl učitel Alois Mergenthal.“

Tvorba tohoto webu: www.servis-pc-vyskov.cz I Bc. David Viktorin 2014 - 2018
© PhDr. Dagmar Stryjová 2014 - 2020 - chráněno autorským právem