O tajných chodbách Račického zámku

« Zpět

Až do dnešních dnů se tvrdošíjně udržují pověsti o tajných chodbách na račickém zámku. Jedna z nich vypráví, že v době husitských válek byl hrad dlouhou dobu obléhán. Když se však veškeré úsilí o jeho dobytí míjelo účinkem, rozhodli se obléhatelé obránce vyhladovět. Když už ani oni neměli co jíst, poslali jim z hradu čerstvě střeleného srnce na důkaz toho, že se oblehatelům jejich úmysl nezdaří, což je přimělo k ústupu.

Podle další pověsti měla jedna z tajných chodeb spojovat hrad s malým hrádkem zbudovaným na protějším kopci a další měla ústit až v 7 km vzdálených Drnovicích. Rovněž hrad na Černově měl být spojen s račickým hradem podzemní chodbou. Po těchto chodbách bylo v minulosti několikráte pátráno, avšak bezvýsledně. Možná, že existovaly pouze v pověstech lidu.

Známá je jen chodba, která spojovala dnešní zvonici s hradem. K chodbě přiléhaly kobky, které kdysi sloužily jako žalář. K pověstem o tajných chodbách přispívá i ten fakt, že z rohového zámeckého pokoje v prvním patře vede do přízemí tajné schodiště přístupné padacími dveřmi zamaskovanými parketami. Předpokládá se však, že nesloužilo k žádným válečným účelům, spíše k zálibám některého z majitelů panství.

Podle starých pověstí byl hrad, v jehož zdech byla zazděna nevinná dívka, nedobytný. Při poslední přestavbě zámku v první polovině 19. století narazili dělníci při bourání nějakého pilíře pocházejícího z původního hradu na malý výklenek, ve kterém byla objevena lidská kostra, talířek a lžička. Podle starých pověstí totiž býval hrad, v jehož základech byla zazděná nevinná dívka, nedobytný. Na památku toho byla na stěně prvního pilíře u zámku umístěna socha dívky, které se říkalo „kamenná panna“.

Z knihy PhDr. Dagmar Stryjové Městys Račice – historie a současnost

Tvorba tohoto webu: www.servis-pc-vyskov.cz I Bc. David Viktorin 2014 - 2018
© PhDr. Dagmar Stryjová 2014 - 2020 - chráněno autorským právem