Kaple Nejsvětější Trojice

« Zpět

Počátkem listopadu 2011 byla po dvou měsících usilovných prací dokončena rekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice, která pochází z roku 1781. Její výstavba velmi úzce souvisela se zřízením lokálie v Račicích.

Záhy se však ukázalo, že zřízením lokálie nebyl vyřešen další ožehavý problém, se kterým se poddaní městyse Račice potýkali, totiž pohřbívání zemřelých, kteří byli ukládáni k věčnému odpočinku na hřbitově v Drnovicích, což však s sebou přinášelo značné obtíže nejen pro pozůstalé, ale i samotné majitele panství. Račice spolu s vrchností totiž musely zajistit pro odvoz zemřelého nejen pohřební vůz s potahem, ale současně se museli postarat také o občerstvení drnovického faráře, který sloužil v Račicích mši. To nakonec přimělo hraběte Braidu zřídit hřbitov přímo v Račicích. Stalo se tak 23. července 1780, kdy byl desátou neděli po letnicích slavnostně vysvěcen k tomu určený pozemek. Současně s vysvěcením pozemku byly položeny základy také ke stavbě kaple Nejsvětější Trojice, jež byla dokončena a slavnostně vysvěcená následující rok. Její vnitřek byl vyzdobena kopií stejnojmenného Rubensova obrazu, který se dochoval až do dnešních dnů.
Z knihy PhDr. Dagmar Stryjové Městys Račice – historie a současnost

Tvorba tohoto webu: www.servis-pc-vyskov.cz I Bc. David Viktorin 2014 - 2018
© PhDr. Dagmar Stryjová 2014 - 2020 - chráněno autorským právem